ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีนำเสนอสถานการณ์ยาสูบเพื่อพัฒนาโครงการ จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ประกาศกิจกรรม : 15/10/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (697)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 12 ตุลาคม 2555 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย คุณคณิน  เชื้อดวงผุย  คุณสุธิดา ดวงเนตร และคุณพัฒนพงษ์ ธงหาร ได้เข้าร่วมเวทีนำเสนอสถานการณ์ยาสูบเพื่อพัฒนาโครงการและประเมินภาคีเครือข่ายร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด