ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 25/09/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (796)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 21 กันยายน 2555 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพันาอย่างยั่งยืน ได้เข้าร่วมและจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลโนนสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น