ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การอบรมทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักการสื่อสาร


วันที่ประกาศกิจกรรม : 25/09/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (763)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 20-23 กันยนยน 2555 โครงการสะพานได้จัดการอบรมทักษะการเป็นวิทยากระบวนการและหลักการสื่อสาร ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น โดย มีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคือ คุณฤทัยรัตน์ สุพะนานัย คุณสยาม บัวระภา และคุณสุภาวดี ภัทรประภาศิริ ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปละปราบรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรภาคประชาชนภาคอีสาน