ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมประจำปีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระดับภูมิภาค


วันที่ประกาศกิจกรรม : 27/08/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (651)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นอีสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และได้มีการจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มวิจัยอีกด้วย ในงานการประชุมประจำปีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระดับภูมิภาค "Post Rio+20":ท้องถิ่นอีสานก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมราชาวดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น