ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :จัดนิทรรศการงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญา ประจำปี 2555


วันที่ประกาศกิจกรรม : 20/08/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (812)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญา ประจำปี 2555 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ  มีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก