ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีปฐมนิเทศและเซนสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ แผนงานการวิจัยเชิงปฎิบัติการ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 06/08/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (720)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 5 สิงหาคม 2555 โครงการการเข้าร่วมรับผิดชอบของพลเมืองในการพัมนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมเวทีปฐมนิเทศและเซนสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ ในแผนงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น