ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีปฐมนิเทศและเซนสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ แผนงานการสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 06/08/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (717)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 โครงการการเข้าร่วมรับผิดชอบของพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีเซนสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ ในแผนงานการสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยมีผู้รับทุนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมรับขวัญ อาคารขวัญมอ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น