ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :หนังสือ "ปลุกพลังพลเมืองสร้างประชาภิบาลและประชาธิปไตยในท้องถิ่น"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 20/07/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (1775)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สร้างสำนึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น