ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประกาศเพื่อรับทุนอุดหนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคพลเมือง


วันที่ประกาศกิจกรรม : 29/06/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (807)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

สามารถ Download รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หรือ ติดต่อได้ที่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อาคาร 3 ชั้น 5
คณะมนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  40002 

โทรศัพท์  043-203433


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก