ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4


วันที่ประกาศกิจกรรม : 25/06/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (730)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดการประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ แผ่นดินเดียวกันแต่เหมือนอยู่คนละโลก? : วาระการวิจัยเพื่ออนาคต ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ ได้นำเสนอประเด็น เรื่อง ปัญหาการพัฒนาภาคอีสาน และวิกฤติของสังคมศาสตร์ และมีนักวิจัยประจำกลุ่มวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย