ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานการณ์จำลองเพื่อการวางแผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในสามทศวรรษหน้า


วันที่ประกาศกิจกรรม : 11/06/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (762)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานการณ์จำลองเพื่อการวางแผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในสามทศวรรษหน้า ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุเพื่อนำเสนอและทบทวนผลการประเมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศต่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ในจังขอนแก่น เพื่อร่วมกันนำเสนอทางเลือกในระดับจังหวัดโดยใช้สถานการณ์จำลองในระดับท้องถิ่นมาเป็นตัวแบบจำลองสำหรับการวางแผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในสามทศวรรษหน้า และ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในระดับนโยบายต่อเรื่องคุณประโยชน์ของระบบนิเวศ ความยากจน และความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ในอนาคต มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว