ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง พลังพลเมืองสร้างธรรมาภิบาล


วันที่ประกาศกิจกรรม : 11/06/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (640)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการการเข้าร่วมรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบการบริการสาธารณะ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง พลเมืองสร้างธรรมาภิบาล ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อยุทธศาสตร์ แผนงานและผลผลิตของโครงการ รวมถึงเตรียมตัวรับปัญหาท้าทายที่จะพบในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว