ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบฯ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 06/06/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (777)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 5 มิถุนายน 2555 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบกับการขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่สู่ขอนแก่นอยู่ดีมีสุข ภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเืพื่อการเปลี่ยนแปลงและการติดตามกำกับ 4 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการศึกษาการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ยาสูบของจังหวัดขอนแก่น และเพื่อระดมความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางและวิธีในการขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่สู่ขอนแก่นอยู่ดีมีสุข โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น