ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมสิ้นสุดโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อสงเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 01/06/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (681)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ได้จัดการประชุมสิ้นสุดโครงการ โครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ  ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน อ.เมือง จ.ขอนแก่น และช่วงเช้ามีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ทำประชาธิปไตยให้กินได้:ประสบการณ์จากโครงการสะพาน โดย คุณคณิน เชื้อดวงผุย ผศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ อ.ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก ต่อมาช่วงบ่ายได้มีการเสวานาในหัวข้อ "พลังสำนึก พลังเงิน พลังงาน : ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น" โดย อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ คุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ และคุณสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก