ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนตำบลโคกสีปลอดบุหรี่


วันที่ประกาศกิจกรรม : 24/05/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (679)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นปลอดบุหรี่ ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและ อบต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนขับเคลื่อนตำบลโคกสีปลอดบุหรี่  มีการศึกษาดูงาน อบต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน  โดยกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ โดย คุณอนุวัฒน์ พลทิพย์  คุณพัฒนพงษ์ ธงหาร และคุณสยาม  บัวระภา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว