ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับสมัครเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 21/05/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (695)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ตามที่ได้มีประกาศการรับสมัครเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ไปแล้วนั้น  เพื่อความรวดเร็วและทันต่อการปฏิบัติงาน กลุ่มวิจัยฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร  ตามรายละเอียดที่แบนมาพร้อมนี้

ประกาศ รับสมัครงาน 

 

ตำแหน่ง          Coordinator Assistant

 

จำนวน           2 อัตรา

 

คุณสมบัติ

          1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาสังคมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

          2. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับโครงการทางด้านงานพัฒนา หรือภาคประชาสังคมอย่างน้อย 1 ปี

          3. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS) ได้

          4. มีความรับผิดชอบ/ ความยืดหยุ่นในการทำงานสูง

          5. สามารถเขียนรายงานและสรุปประชุมได้ดี

          6. มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ เก็บมูลทั้งแบบสำรวจ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

          7. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ลักษณะงาน

          1. ติดต่อประสานงาน ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

          2. ประสานงานกับฝ่ายการเงินเพื่อควบคุมดูแลเรื่องการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

          3. รับผิดชอบจัดเตรียมเวทีประชุม สัมมนา ตามแผนกิจกรรมของโครงการ

          4. รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงสรุปเวทีกิจกรรมต่าง ๆ

          5. จัดทำและส่งรายงานประจำงวดให้เป็นไปตามแผน

          6. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งในรูปแบบของไฟล์ Digital และไฟล์เอกสาร

          7. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปตามแผน

 

ระยะเวลา        ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 วันเวลาในการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบวันมาสมัคร

 

วิธีการสมัคร

          สามารถขึ้นมากรอกใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ชั้น 5 ตึก 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-203433,

081-5449948, 084-7984914 อีเมลล์ jai_dao@hotmail.com


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก