ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :กิจกรรมศึกษาดูงานภาคใต้


วันที่ประกาศกิจกรรม : 18/05/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (734)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่  11-15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาคุณวรนุช  จันทะบูรณ์และคุณวาริณี  โพธิราช  ผู้ประสานงานโครงการฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภาคใต้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่น และผู้นำองค์กรประชาสังคม  เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการสร้างประชาธิปไตย   และเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นที่จะนำไปสู่ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ   ในการเดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางภาคีเรือข่ายโครงการสะพานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้นำทางและแนะนำสถานที่ รายละเอียดข้อมูลประเด็นที่น่าสนใจหลายๆอย่าง  รวมทั้งเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้