ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การสัมมนากลุ่มวิจัย


วันที่ประกาศกิจกรรม : 18/05/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (690)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2555 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ได้จัดโครงการสัมมนากลุ่มวิจัย "บทบาทนักวิจัยและพัฒนากับการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข" เพื่อทบทวนกระบวนการและผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในปีที่ 1 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในปีที่ 2 พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วม ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี