ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง เวที Expert Review Forum


วันที่ประกาศกิจกรรม : 05/04/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (741)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเวทีวิจารณ์ (Expert Review Forum) ร่างรายงาน  "การประเมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศ: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์" ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น