ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีสรุปบทเรียนระดับภาค


วันที่ประกาศกิจกรรม : 20/03/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (761)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2555 โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้นฯ จัดเวทีสรุปบทเรียนระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 2 ปี และนำเสนอมาตรการทางสังคมที่เป็นรูปธรรมของตำบลพื้นที่เป้าหมาย จากนักวิจัยตำบลทั้ง 10 ตำบล ได้แก่ ต.เหล่าหลวง ต.หนองแวง ต.น้ำอ้อม จ.ร้อยเอ็ด  ต.จระเข้ ต.บ้านเม็ง ต.สวนหม่อน ต.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น และ ต.หนองโน ต.หนองบัว ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและหาแนวทางในการขยายผลมาตรการทางสังคมต่อไป โดยมีคณะทำงานโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบฯและคณะทำงานจังหวัดปลอดบุหรี่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม