ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประเมินต้นทุนเดิมที่ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 06/03/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (701)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2555  ทีมวิจัยจังหวัดขอนแก่น โดย ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร และคุณสยาม บัวระภา จัดเวทีประเมินต้นทุนเดิมที่ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอนแก่น และการติดตามกำกับ 4 จังหวัด โดยมีผู้ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในจังหวัดขอนแก่น จากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น