ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นเพื่อจำลองสถานการณ์การพัฒนา


วันที่ประกาศกิจกรรม : 09/01/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (825)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

โครงการประเมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศน์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางแบบบูรณาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับท้องถิ่นฯ ในพื้นที่เป้าหมาย 3 ตำบลของ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น   ได้แก่  พื้นที่ตำบลน้ำพอง  ในวันที่ 24  พฤศจิกายน 2554     พื้นที่ตำบลบัวเงิน    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554   และพื้นที่ตำบลท่ากระเสริม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัย รวมทั้งค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเพื่อนำไปสร้างสถานการณ์จำลองการพัฒนาท้องถิ่นใน  2  ทศวรรษหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคท้องถิ่น ภาคท้องที่ ภาคราชการและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม