ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ ?วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนอีสาน?


วันที่ประกาศกิจกรรม : 28/12/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (894)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจชุมชนอีสาน” การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน  โดยจัดขึ้นในวันที่ 21-22  ธันวาคม 2554  ณ ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์