ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมสัมมนาและอบรมทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 28/12/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (882)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ระหว่างวันที่ 13-16  ธันวาคม 2554   คุณคณิน เชื้อดวงผุย  นักวิจัยประจำกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรมทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ  โดยในวันที่ 13 ธันวาคม ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบจุดจัดการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และในวันที่ 14-16 ธันวาคม เข้าร่วมอบรมทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ  ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างบุคลากรที่ทำงานควบคุมยาสูบด้านวิชาการ จัดขึ้น ณ โรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์