ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม(ยาเส้น)ในพื้นที่เป้าหมาย


วันที่ประกาศกิจกรรม : 26/12/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (938)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

โครงการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดขอนแก่น โดยทีมวิจัยจังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรการทางสังคมฯ ในพื้นที่ปฏิบัติการเป้าหมายร่วมกับแกนนำนักวิจัยชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1.บ้านขามป้อม ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี (23/12/54) 2.โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ (23/12/54) 3.บ้านเหทือดแอ่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ (27/12/54)4.บ้านโนนคูณ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ (29/12/54)