ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมทีมวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลง


วันที่ประกาศกิจกรรม : 15/11/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (804)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 โครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอนแก่น และการติดตามกำกับ 4 จังหวัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  โดยมีเครือข่ายทีมวิจัยจากพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เลย(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ร้อยเอ็ด(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)  และหนองบัวลำภู  รวมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่จากสำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 4 จังหวัด  เข้าร่วมรับฟังกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ  ณ ห้อง 3300 อาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น