ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิจัยฯ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 14/09/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (756)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ในวันที่ 14  กันยายน 2554  ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิจัยฯ  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  และร่วมวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยฯ ในปีต่อไป  ณ  ห้องประชุมกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาคาร 3 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น