ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานสุขภาวะระดับตำบล พื้นที่ปีที่ 2


วันที่ประกาศกิจกรรม : 04/09/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (997)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข จ.ขอนแก่น ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ
เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานสุขภาวะระดับตำบล และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมภูกระดึง โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล จ.ขอนแก่น