ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมวิชาการ?บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ?


วันที่ประกาศกิจกรรม : 04/09/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (771)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

การประชุมวิชาการ  “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ”  ครั้งที่ 10  “FCTC  เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่”  ระหว่างวันที่ 24 – 26  กรกฎาคม  2554  โดยมีนักวิจัยประจำกลุ่มฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อเครือข่ายกลุ่มศึกษามาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมยาสูบ  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร