ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้นในท้องถิ่น"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 10/08/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (739)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะทำงานวิจัยจังหวัดขอนแก่น ทั้งในระดับจังหวัดและระดับตำบล ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้นในท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้คณะทำงานวิจัยระดับตำบลได้แลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันออกแบบมาตรการทางสังคมฯ สำหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไปฯ