ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :อัครราชทูตที่ปรึกษาและอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมกลุ่มวิจัยฯ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 09/08/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (685)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554  คุณ Judith B. Cefkin อัครราชทูตที่ปรึกษาและอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรับฟังการบรรยายสรุปโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมภิบาลในท้องถิ่น โดย รศ.ดร.บัวพันธ์   พรหมพักพิง  หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ณ อาคาร HS.03  ชั้น 5  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น