ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การเสวนาวิชาการ "การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยกินได้มีจริงหรือ"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 08/07/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (1153)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554   รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ "การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยกินได้มีจริงหรือ" โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ ดร.ปรีชา  เปี่ยมพงษ์สานต์  และ รศ.ดร.กนกศักดิ์  แก้วเทพ  ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น