ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สถานการณ์จำลองพืชพลังงานและพืชอาหาร สำหรับการวางแผนพัฒนา จังหวัดขอนแก่น"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 23/06/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (866)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

โครงการ SGA –WeSD   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สถานการณ์จำลองพืชพลังงานและพืชอาหาร สำหรับการวางแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น” ขึ้นใน    วันที่ 13  มิถุนายน  2554    ณ ห้องประชุมรับขวัญ  อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีภาคีเครือข่ายจาก ต.ท่ากระเสริม ต.บัวเงิน ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นเข้าร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นใน อ.น้ำพอง อีก 20 ปีข้างหน้า