ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของชุมชน องค์กร ภาคีเครือข่าย กับการควบคุมยาสูบ"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 20/06/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (795)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บทบาทของชุมชน องค์กร ภาคีเครือข่าย กับการควบคุมยาสูบ” ขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  โดยมีภาคีเครือข่ายจาก ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ อปท.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเข้าร่วมในการสัมมนา