ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553


วันที่ประกาศกิจกรรม : 09/06/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (919)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2553  โดย รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง  ในวันศุกร์ที่  10 มิถุนายน 2554  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.30 -15.30 น.