ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์


วันที่ประกาศกิจกรรม : 17/07/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (126)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ใหม่

เพื่อการติดต่อสื่อสารที่  https://wesd.kku.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป