ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561


วันที่ประกาศกิจกรรม : 13/07/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (81)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะหน่วยเลขานุการกิจได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และการเสนอแผนการดำเนินงานในปีที่ 2 รวมทั้งรับฟังความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะประเด็น โดยมีคณะกรรมการชุดใหม่จากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว