ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :สัมมนาทางวิชาการ ?กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน?


วันที่ประกาศกิจกรรม : 25/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (96)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 23 มิถุนายน 61 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ได้ร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการ “กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน” (เมธีวิจัยอาวุโส ศ. สุวิทย์ ธีรศาศวัต) รวมไปถึง รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง และ ดร.นิลวดี พรหมพักพิง ได้-ขึ้นเวทีนำเสนองานวิจัยพื้นที่ขอนแก่นและนครพนม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น