ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เอกสารประกอบการนำเสนองานสัมมนาวิชาการการกำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 22/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (166)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เอกสารประกอบการนำเสนองานสัมมนาวิชาการกำเนิดและพัฒนาการตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน

Power Point รายงานสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยการกำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน (เมธีวิจัยอาวุโส ศ. สุวิทย์ ธีรศาศวัต) พื้นที่วิจัย 4 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ และนครพนม จัดสัมมนาขึ้น ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น