ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโครงการการจัดช่วงชั้นทางสังคมในบริบทของสังคมไทยกับภาวะทางสุขภาพ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 12/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (105)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 1-4 และ 7-10 มิถุนายน 2561 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) พร้อมผู้ช่วยวิจัย (นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมชั้นปีืั้ 4) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม "โครงการการจัดช่วงชั้นทางสังคมในบริบทของสังคมไทยกับภาวะทางสุขภาพ" ภายใต้การศึกษาวิจัยเรื่องการเฝ้าระวังความเป็นธรรมทางสุขภาพในสังคมไทย ของมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอพล อำเภอน้ำพอง และอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น