ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมชี้แจงโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในท้องถิ่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 09/05/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (822)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

การประชุมชี้แจงโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในท้องถิ่น จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการอภิปรายในหัวข้อ "สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประชาธิปไตย  ด้วยการเสริมความเข้มแข็งให้ผู้นำและองค์กรประชาสังคม"