ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 08/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (72)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 7 มิถุนายน  2561  ณ โรงแรมไอโฮเท็ล  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ร่วมกับสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเพื่อหารือในการดำเนินโครงการ “พัฒนากลไกสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน ในระยะที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการทำงานและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายภาคีสุขภาวะภาคอีสาน รวมถึงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะข้ามประเด็นข้ามพื้นที่ โดยมี รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง  หัวหน้ากลุ่มวิจัย  เป็นประธานในการดำเนินการประชุมดังกล่าว