ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประชุมเพื่อออกแบบการจัดเวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 06/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (64)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ต.สยาม บัวระภา นักวิจัยกลุ่มวิจัยฯ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดได้เสนอกรอบและรับฟังผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบการจัดเวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ เวทีระดับจังหวัดขอนแก่น 24-25 กรกฎาคม นี้