ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการรับบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน 2561


วันที่ประกาศกิจกรรม : 06/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (66)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณห้องประชุม สิริคุณากร 3  อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พรเพ็ญ  โสมาบุตร ผู้จัดการกลุ่มวิจัย WeSD ในฐานะคณะทำงานยกร่างข้อเสนอ ได้เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อการรับบริการสุขภาพ สำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ประมาณ 30 คน  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น