ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เอกสาร(ร่าง) ข้อเสนอการรับฟังความคิดเห็นต่อการรับบริการสุขภาพ สำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน 2561


วันที่ประกาศกิจกรรม : 04/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (69)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

- ร่าง - ข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไร้บ้าน พ.ศ.2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น