ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 04/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (87)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 4 มิถุนายน 61 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานให้ข้อมูลองค์กร แนะนำโครงการวิจัยฯ และการใช้ชีวิตระหว่างการฝึกงานอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้กลุ่มวิจัยฯ ได้รับนักศึกษาฝึกงานเพื่อมาเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ 2 ท่าน คือ นางสาวพรระวิน บุญวิจิตร และนายอนุชิต เปรี่ยมพิมาย