ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมคณะทำงานบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (คทบ) ครั้งที่ 2/2561


วันที่ประกาศกิจกรรม : 01/06/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (79)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันนี้ (31 พ.ค.2561) ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (คทบ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิรัช มั่นในบุญธรรม ประธาน คจ.สจ.ขอนแก่น ทำหน้าที่ประธานการประชุม
ที่ประชุมได้รับฟังการขับเคลื่อน CHIA พื้นที่ห้วยเสือเต้น -โคกหินขาว แนวทางและการขับเคลื่อนประเด็น 4PW จ.ขอนแก่นปีที่ 2
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมี อ.ดร.สุพัฒน์ จำปาหวาย และ ผู้ใหญ่กฤตภาส ปรุงศรีปัญญา เป็นรองประธาน และพิจารณา วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 จัดเวทีการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 2 เวที ที่ อ.เมือง และ อ.พล
ในการนี้ ผู้ใหญ่คณิจน์ แก่นแก้ว ได้มอบหนังสือผลกระทบจากการสร้างรถไฟทางคู่ อ.พล ให้ประธาน คจ.สจ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป