ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :สัมมนาประจำปี ณ โรงแรมคชารีสอร์ท อ.เกาะช้าง จ.ตราด


วันที่ประกาศกิจกรรม : 24/05/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (81)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2561 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ได้จัดสัมมนาประจำปี ณ โรงแรมคชารีสอร์ท  อ.เกาะช้าง  จ.ตราด โดยมี ร.ดร.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง ผอ.กลุ่มวิจัยฯ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา เพื่อเป็นการทบทวนและวางแผนการทำงานในอนาคต รวมทั้งเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสององค์ก