ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมรับฟังแนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 16/05/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (84)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 16 พ.ค. 2561 ว่าที่ ร.ต.สยาม บัวระภา นักวิจัยกลุ่มวิจัยฯ ในฐานะตัวแทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภกษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการลงนามในสัญญาในการสนับสนุนให้จัดเวทีในระดับจังหวัดต่อไป