ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประชุมกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


วันที่ประกาศกิจกรรม : 02/05/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (92)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ได้ประชุมและหารือเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น